تازه های احکام

سوره ای برای بسته شدن زبان بدگویان

هر کس با ایمان سوره مبارکه بروج را به جهت دفع بدگویان و بد زبانان ٬ سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه بروج را به جهت دفع بدگویان

و بد زبانان ٬ سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند زبان بدگویان و بدزبانان بسته شود و از

هرزه گی و بدگویی آنان محفوظ ماند

پرشین دعا

اخبار مرتبط:

دعا برای دور شدن شر مزاحم در زندگی

با افراد حسود چگونه برخورد کنيم؟

فضیلت و خواص سوره مریم

تلاوت كدام سوره براي اهل قبور با فضيلت است؟

دست یافتن به حاجت های بزرگ با ختم این سوره قران

فضیلت تلاوت سوره "واقعه"

پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
در پرشین وی بخوانید
در پرشین وی بخوانید
سایر مطالب این بخش
سایر مطالب این بخش
آگهی رایگان  لباس شب