حقوق خانواده ، همسریابی ، طلاق

خانواده ، حقوق و جزا ، ازدواج و طلاق

تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات

تعزیرات حکومتی

سند رسمی و نکات کلیدی درباره آن

سند رسمی

وصیت نامه و انواع آن

وصیت نامه

چهارشنبه سوری و نظر قانون درباره آن

چهارشنبه سوری

مجازات و دسته بندی آن از نظر قانون

مجازات  

پایانکار و نحوه اخذ آن

پایانکار

قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن

قرارداد اجاره

رابطه نامشروع و شکایت توسط وکیل

رابطه نامشروع

چهارشنبه سوری | مجازات هنجار شکنان چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری

دعوای متقابل به چه معناست؟

دعوای متقابل

پرداخت دیه | مدت زمان پرداخت دیه چقدر است؟

دیه

ارث زن | اموالی که زن به ارث می برد

ارث زن

چک و مجازات عکسبرداری از آن

چک

سفته و برات چه فرقی دارند؟

سفته

مجازات های مختلف | نحوه تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی

مجازات

جعل امضا و نحوه اثبات آن

جعل امضا

قتل عمد و غیرعمد و تفاوت های آنها

قتل

طلاق از طرف مرد و مزایای آن

طلاق

احتکار چیست و مجازات آن

احتکار

مالک شدن و راه های آن

مالک شدن

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی

اعاده حیثیت

دارایی مرد و تملک نصفی از آن پس از طلاق

دارایی مرد

شکایت از واحد صنفی مزاحم

شکایت از واحد صنفی

سرقت موبایل و نحوه شکایت از آن

سرقت موبایل

اموال مسروقه و خرید و فروش آن

اموال مسروقه  

قتل غیرعمد و مجازات آن

قتل غیرعمد

عنف و اکراه |معنای عنف و اکراه در قانون

عنف

شناسنامه و تخلفات مربوط به آن

شناسنامه

مجازات انفصال از خدمت چیست؟

انفصال از خدمت

متهم کیست و چه حقوقی دارد؟

حقوق متهم

قتل خانوادگی و مصادیق آن

قنل خانوادگی

ربا چیست و مجازات آن

ربا

قرارداد|وجه التزام در قرارداد به چه معناست؟

وجه التزام در قرارداد

آگهی رایگان  لباس شب