تازه های اس ام اس ، داستان ، معما

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (3)

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

معمای تصویری : رمزگشایی حاصلضرب

 معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرببه حاصلضرب بالا توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟
توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای تصویری:

 معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

آی هوش

اخبار مرتبط:

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (2)

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب (1)

معمای تصویری دور اعداد مناسب خط بکشید!

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

معمای تصویری شکل در شکل

پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
در پرشین وی بخوانید
در پرشین وی بخوانید
سایر مطالب این بخش
آگهی رایگان  لباس شب